Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Slap (PANG 206)

1945-1952; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Slap; 1947: Krajevni ljudski odbor Slap; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1949-1951/ statistika 1946-1952/ volitve 1945-1952/ notranje zadeve 1945-1952/ državljanske zadeve 1945-1951/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ delo in delovni odnosi 1946-1952/ lokalna proizvodnja 1945-1950/ kmetijstvo 1945-1951/ gozdarstvo 1949-1952/ obrt 1945-1950/ gostinstvo in turizem 1946-1951/ trgovina in preskrba 1945-1951/ komunalne zadeve 1946-1951/ lokalni promet 1945-1952/ gradnja in obnova 1945-1950/ stanovanjske zadeve 1950-1952/ finance 1945-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1951/ ljudsko zdravstvo 1945-1950/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1945-1951/ vojaške zadeve 1945-1951/ razno 1945-1950/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost