Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Sedlo (PANG 204)

1945-1952; 1.5 tm (15š 1k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Sedlo, Krajevni narodnoosvobodilni odbor Podbela; 1947: Krajevni ljudski odbor Sedlo, Krajevni ljudski odbor Podbela; 1948: Krajevni ljudski odbor Sedlo; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ matična knjiga/ družinska knjiga za Sedlo, Homec, Stanovišče in Podbelo 1949, družinske pole in družinska stanja 1945-1947/ volilni imeniki/ odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe/ davčne evidence/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost