Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Selo (PANG 203)

1945-1949; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Selo – Batuje; 1947: Krajevni ljudski odbor Selo; 1949: ukinitev

zapisniki sej 1947-1949/ skupna površina KLO po popisu zemljiških gospodarstev 1947, skupne in zasejane površine 1949, zemljiški listi za skupno gospodarstvo 1947/ družinske pole: Batuje in Selo 1945-1947/ družinska stanja – kontrola živilskih nakaznic 1947/ davčne evidence 1947-1948, finančne evidence 1947-1949/ proračunski izdatki 1949/ seznam vpisnikov in poročila o vpisu ljudskega posojila 1948/ seznami delavcev Mizarske in kovaške delavnice v Selu 1947-1948 / dopisi, zapisniki, potrdila in ostali spisi 1947-1948/ spisovne evidence 1947-1949

Dostopnost