Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Rut (PANG 202)

1945-1952; 1.2 tm (12 škatel); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Rut (Rut – Grant); 1947: Krajevni ljudski odbor Rut (Rut – Grant); 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1951/ volilni imeniki/ družinske pole 1945-1946/ popisi zemljiških posestev/ izkazi površin in zemljiški listi 1947/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe/ davčne evidence 1945-1951/ finančne evidence 1947-1950/ evidence socialno ogroženih 1948/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost