Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Ročinj (PANG 201)

1947-1952; 0.6 tm (6š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Ročinj; 1947: Krajevni ljudski odbor Ročinj; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1947-1950/ finančne evidence 1951-1952/ spisi 1947-1951/ spisovne evidence 1947-1950

Dostopnost