Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Renče (PANG 200)

1944-1952; 1.5 tm (15š); arhivski popis po prvotni ureditvi

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Renče; 1947: Krajevni ljudski odbor Renče; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1949/ matična knjiga uslužbencev 1951/ volilni imenik/ družinske pole 1945-1950, seznam družinskih pol, družinska lista, prijave in odjave prebivališč 1950/ evidenca delitve živil 1944, družinska stanja – kontrola živilskih nakaznic/ popis vojnih žrtev/ davčne evidence 1949-1952/ finančne evidence 1946-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost