Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Ravne (PANG 198)

1946-1952; 0.7 tm (7š 1k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Bate, Krajevni narodnoosvobodilni odbor Ravne; 1947: Krajevni ljudski odbor Bate – Ravne; 1948: Krajevni ljudski odbor Ravne; 1952: ukinitev

davčna evidenca 1951/ finančna evidenca 1952/ spisi 1946-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost