Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Preserje (PANG 196)

1946-1952; 0.7 tm (7š 1k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Preserje; 1947: Krajevni ljudski odbor Preserje; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1951/ davčne evidence 1947-1951/ spisi 1946-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost