Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Ponikve (PANG 195)

1944-1952; 1.5 tm (15 škatel); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Ponikve; 1947: Krajevni ljudski odbor Ponikve; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1951/ volilni imenik/ državljanska knjiga/ družinske pole za naselji Ponikve in Pečine 1946, imenik novorojenčkov 1945-1952/ popisi zemljiških posestev/ gospodarski in odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe/ davčne evidence 1946-1950/ finančne evidence 1946-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost