Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Podraga (PANG 193)

1945-1952; 1.4 tm (14š); arhivski popis po prvotni ureditvi

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Podraga; 1947: Krajevni ljudski odbor Podraga; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ volilni imenik/ državljanska knjiga/ statistična poročila in seznami za področje kmetijstva 1945-1952/ davčna evidenca, davčna evidenca za vino 1949-1951 / finančne evidence in druga finančna dokumentacija1947-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost