Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Podmelec (PANG 192)

1944-1952; 2.4 tm (24š 2k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kneža – Podmelec; 1947: Krajevni ljudski odbor Kneža – Podmelec; 1948: Krajevni ljudski odbor Podmelec; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ volilni imeniki/ register prebivalstva/ evidenca delovnih ur uslužbencev 1951-1952/ izkazi površin 1947, popisi zemljiških posestev/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe 1945-1951/ evidenca živinskih potnih listov 1948-1952/ odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidenca cepljenih otrok 1948-1949/ davčne evidence 1944-1951/ finančne evidence 1944-1948/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost