Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Podbrdo (PANG 191)

1945-1952; 1.6 tm (16š 2k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Podbrdo; 1947: Krajevni ljudski odbor Podbrdo; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ volilni imeniki/ družinske pole 1945-1946/ popisi zemljiških posestev/ zemljiški listi in izkazi površin 1947/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe 1946-1951/ davčne evidence 1947-1951/ finančne evidence 1946-1951/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost