Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Plave (PANG 190)

1947-1952; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1947: Krajevni ljudski odbor Plave; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1947-1952/ planiranje 1948, 1951/ statistika 1947-1951/ volitve 1947-1951/ državljanske zadeve 1947-1951/ notranje zadeve 1947-1951/ premoženjskopravne zadeve 1947-1952/ delo in delovni odnosi 1947-1952/ lokalna proizvodnja 1948-1949/ kmetijstvo 1947-1952/ gozdarstvo 1947-1952/ obrt 1947-1948/ gostinstvo in turizem 1949-1952/ trgovina in preskrba 1947-1951/ komunalne zadeve 1948-1951/ lokalni promet 1948-ljudsko 1951/ stanovanjske zadeve 1947-1952/ finance 1947-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1947-1952/ zdravstvo 1947-1951/ socialno skrbstvo 1947-1952/ javna varnost 1947-1952/ vojaške zadeve 1947-1951/ spisovne evidence 1948-1951

Dostopnost