Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Planota, Prapetno, Šentviška Gora (PANG 189)

1944-1952; 2.6 tm (26š); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Šentviška Gora (Gora, Planota); 1947: Krajevni ljudski odbor Šentviška Gora (Gora, Planota); 1949: Krajevni ljudski odbor Planota (Gora); 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1951/ volilni imeniki/ družinska stanja, družinske pole za naselja Šentviška Gora, Zakraj, Daber, Vrh, Polje in Prapetno brdo 1945-1946/ seznami priselitev in izselitev, seznami izdanih začasnih osebnih izkaznic/ popisi zemljiških posestev/ izkazi površin 1947/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje, odkupa in preskrbe 1945-1952, odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ odbor za elektrifikacijo Planote 1946-1948/ davčne evidence 1947-1952/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost