Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Ozeljan (PANG 187)

1945-1952; 1.5 tm (15š 1k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Ozeljan, Krajevni narodnoosvobodilni odbor Sv. Mihael; 1947: Krajevni ljudski odbor Ozeljan – Sv. Mihael; 1948: Krajevni ljudski odbor Ozeljan; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ davčna evidenca 1951/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost