Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Otlica (PANG 186)

1946-1952; 0.2 tm (2š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Otlica; 1947: Krajevni ljudski odbor Otlica; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1946-1952/ planiranje 1949-1950/ statistika 1948/ notranje zadeve 1947-1952/ državljanske zadeve 1948-1951/ premoženjskopravne zadeve 1948-1951/ delo in delovni odnosi 1949-1951/ lokalna proizvodnja 1952/ kmetijstvo 1949/ gozdarstvo 1949-1950/ trgovina in preskrba 1947-1951/ komunalne zadeve 1948/ finance 1946-1951/ šolstvo, prosveta in kultura 1951-1952/ socialno skrbstvo 1949/ javna varnost 1948/ vojaške zadeve 1949-1951/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost