Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Osek (PANG 185)

1943-1952; 0.9 tm (9š 1k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Osek – Vitovlje; 1947: Krajevni ljudski odbor Osek – Vitovlje; 1948: Krajevni ljudski odbor Osek; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe 1947-1952/ davčna evidenca 1951/ finančne evidence 1945-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost