Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Opatje selo (PANG 184)

1945-1952; 0.3 tm (3š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Opatje selo; 1947: Krajevni ljudski odbor Opatje selo; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1952/ statistika 1951/ volitve 1946-1950/ notranje zadeve 1950-1951/ državljanske zadeve 1947-1951/ premoženjskopravne zadeve 1947-1952/ delo in delovni odnosi 1948-1951/ lokalna proizvodnja 1948-1951/ kmetijstvo 1948-1951/ gozdarstvo 1947-1951/ obrt 1948-1950/ gostinstvo in turizem 1948-1951/ trgovina in preskrba 1946-1951/ komunalne zadeve 1948-1951/ lokalni promet 1948-1951/ finance 1946-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1946-1952/ ljudsko zdravstvo 1947-1952/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1947-1951/ vojaške zadeve 1948-1952/ razno/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost