Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Neblo (PANG 183)

1944-1952; 0.9 tm (9š 1k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Neblo; 1947: Krajevni ljudski odbor Neblo; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1951/ rojstna matična knjiga 1947-1952/ obračunski listi dohodka kmečkih gospodarstev 1950/ popisi dvolastnikov 1952/ davčne evidence/ finančne evidence 1947-1952/ spisi 1947-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost