Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Miren (PANG 181)

1945-1952; 0.8 tm (8š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Miren; 1947: Krajevni ljudski odbor Miren; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ evidence prijav tujcev 1948-1950/ davčna evidenca 1948/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost