Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Medana (PANG 180)

1944-1952; 0.5 tm (5š 1k); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Medana; 1947: Krajevni ljudski odbor Medane; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1951/ statistika 1945-1952/ volitve 1945-1951/ notranje zadeve 1945-1952/ državljanske zadeve 1945-1952/ premoženjskopravne zadeve 1947-1951/ delo in delovni odnosi 1946-1952/ trgovina in preskrba 1944-1952/ gozdarstvo 1949-1950/ obrt 1945-1950/ komunalne zadeve 1945-1948/ lokalni promet 1947-1951/ gradnja in obnova 1945-1952/ stanovanjske zadeve 1945-1951/ finance 1944-1951/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1952/ ljudsko zdravstvo 1947-1952/ socialno skrbstvo 1945-1951/ javna varnost 1948-1952/ vojaške zadeve 1945-1951/ razno 1946-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost