Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Lože (PANG 179)

1945-1952; 1.1 tm (11š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnooosvobodilni odbor Lože – Manče; 1947: Krajevni ljudski odbor Lože – Manče; 1948: Krajevni ljudski odbor Lože; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje , zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1951/ statistika 1945-1952/ volitve 1945-1952/ državljanske zadeve 1946-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ notranje zadeve 1945-1952/ delo in delovni odnosi 1946-1952/ lokalna proizvodnja 1947, 1949/ kmetijstvo 1945-1952/ gozdarstvo 1945-1950/ obrt 1945-1952/ gostinstvo in turizem 1945-1952/ trgovina in preskrba 1945-1952/ komunalne zadeve 1947-1951/ lokalni promet 1945-1952/ gradnja in obnova 1945-1952/ stanovanjske zadeve 1946-1950/ finance 1945-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1945-1952/ ljudsko zdravstvo 1945-1952/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1945-1952/ vojaške zadeve 1945-1952/ razno 1945-1952/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost