Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Lozice (PANG 178)

1944-1952; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Lozice; 1947: Krajevni ljudski odbor Lozice; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1951/ volitve 1946-1950/ statistika 1945-1951/ notranje zadeve 1946-1952/ državljanske zadeve 1947-1950/ premoženjskopravne zadeve 1945-1951/ delo in delovni odnosi 1946-1949/ kmetijstvo 1945-1952/ gozdarstvo 1947-1952/ obrt 1946-1952/ gostinstvo in turizem 1946-1952/ trgovina in preskrba 1945-1952/ komunalne zadeve 1946-1951/ lokalni promet 1945-1951/ gradnja in obnova 1945-1951/ finance 1944-1951/ šolstvo, prosveta in kultura 1946-1951/ ljudsko zdravstvo 1945-1948/ socialno skrbstvo 1946-1952/ javna varnost 1946-1951/ vojaške zadeve 1945-1948/ razno 1946-1947/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost