Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Lom, Tolminski Lom, Kanalski Lom (PANG 177)

1944-1952; 1.5 tm (15 škatel); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Lom; 1947: Krajevni ljudski odbor Lom; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1944-1951/ volilni imeniki/ družinske pole za naselja Kanalski Lom, Tolminski Lom, Kremence, Dolgi laz in Rut/ popisi zemljiških posestev, izkazi površin in zemljiški listi za skupno gospodarstvo 1947/ odkupni listi 1951/ kmetijske evidence 1945-1952/ intendantska evidenca 1944/ davčne evidence 1947-1951/ finančne evidence 1951-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost