Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Lokve (PANG 176)

1945-1952; 0.7 tm (7š 1k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Lokve; 1947: Krajevni ljudski odbor Lokve; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1947-1951/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ davčne evidence 1951/ finančne evidence 1947-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost