Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Lokavec (PANG 175)

1945-1952; 0.3 tm (3š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Lokavec; 1947: Krajevni ljudski odbor Lokavec; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1946-1952/ planiranje 1950/ volitve 1947-1952/ državljanske zadeve 1950/ notranje zadeve 1948/ premoženjskopravne zadeve 1946-1951/ delo in delovni odnosi 1950-1951/ lokalna proizvodnja 1951/ kmetijstvo 1947/ obrt 1946-1949/ lokalni promet 1946/ gradnja in obnova 1947-1951/ šolstvo, prosveta, kultura 1946/ ljudsko zdravstvo 1948/ socialno skrbstvo 1945-1948/ javna varnost 1947/ vojaške zadeve 1945-1947/ razno 1948/ finance 1947-1952/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost