Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Logje (PANG 174)

1945-1952; 1.0 tm (10š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Logje; 1947: Krajevni ljudski odbor Logje; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1948-1951/ družinska knjiga 1945, 1950/ volilni imenik/ evidence izdanih potrošniških nakaznic 1948/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1947-1952/ spisovne evidence 1948-1952

Dostopnost