Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Lig (PANG 171)

1945-1952; 1.1 tm (11š); arhivski popis po prvotni ureditvi

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Lig, Krajevni narodnoosvobodilni odbor Zapotok; 1947: Krajevni ljudski odbor Lig, Krajevni ljudski odbor Zapotok; 1949: Krajevni ljudski odbor Lig; 1952: ukinitev

spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost