Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Krajevni ljudski odbor Levpa (PANG 170)

1947-1952; 0.7 tm (6 škatel, 3 knjige); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Levpa; 1947: Krajevni ljudski odbor Levpa; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1950/ prepis iz rojstne, mrliške in poročne knjige župnije Levpa – za rojene in umrle od 1943 do 1945 in za poroke 1943 in 1945/ spisi 1946-1951/ spisovne evidence 1947-1950

Dostopnost