Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Kred (PANG 168)

1944-1952; 1.1 tm (11 škatel); arhivski popis po prvotni ureditvi

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kred; 1947: Krajevni ljudski odbor Kred; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ volilni imeniki/ evidenca živinskih potnih listov 1946-1949, evidenčni listi odkupa živine 1950/ davčne evidence 1949-1952/ finančne evidence 1946-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost