Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Krajevni ljudski odbor Kožbana (PANG 167)

1947-1952; 0.8 tm (8 škatel, 2 knjigi); prevzemni seznam

1947: Krajevni ljudski odbor Brdice – Kožbana; 1947: Krajevni ljudski odbor Kožbana; 1952: ukinitev

rojstna in mrliška matična knjiga 1947-1952/ evidenca davkov za vinsko letino 1949-1950/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1947-1951/ spisovne evidence 1947-1951