Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Kozana (PANG 166)

1947-1952; 0.8 tm (8 škatel, 1 knjiga); prevzemni seznam

1947: Krajevni ljudski odbor Kozana; 1952: ukinitev

rojstna matična knjiga 1947-1952/ davčne evidence 1951-1952/ finančne evidence 1947-1952/ krajevna gostilna/ spisi 1947-1952/ spisovne evidence 1947-1951

Dostopnost