Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Kovk (PANG 165)

1946-1949; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kovk; 1947: Krajevni ljudski odbor Kovk; 1949: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1946-1949/ planiranje 1948-1949/ volitve 1948/ državljanske zadeve 1947-1949/ premoženjskopravne zadeve 1948-1949/ gozdarstvo 1948-1949/ trgovina in preskrba 1949/ komunalne zadeve 1948/ finance 1948-1949/ šolstvo, prosveta in kultura 1949/ ljudsko zdravstvo 1948-1949/ javna varnost 1949/ vojaške zadeve 1948-1949/ spisovne evidence 1947-1949

Dostopnost