Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Kostanjevica, Kostanjevica na Krasu (PANG 164)

1944-1952; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kostanjevica; 1947: Krajevni ljudski odbor Kostanjevica; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1952/ statistika 1945-1951/ volitve 1944-1950/ notranje zadeve 1945-1951/ državljanske zadeve 1945-1951/ premoženjskopravne zadeve 1944-1951/ delo in delovni odnosi 1948-1951/ lokalna proizvodnja 1947-1952/ kmetijstvo 1946-1951/ gozdarstvo 1947-1951/ obrt 1948-1951/ gostinstvo in turizem 1951/ trgovina in preskrba 1945-1951/ komunalne zadeve 1947-1951/ lokalni promet 1946-1948/ finance 1944-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1952/ ljudsko zdravstvo 1947-1951/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1947-1950/ vojaške zadeve/ razno/ spisovne evidence 1947-1951

Dostopnost