Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Kobarid (PANG 162)

1945-1952; 2.0 tm (20š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kobarid; 1947: Krajevni ljudski odbor Kobarid; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ družinske pole in družinska stanja 1946-1947, družinski listi/ volilni imeniki/ seznami vojnih žrtev/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe 1945-1951/ zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov/ davčne evidence 1948-1950/ finančne evidence 1945-1951/ evidence socialno ogroženih/ spisi 1945-1951/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost