Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Kanal (PANG 161)

1945-1952; 0.9 tm (9š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kanal; 1947: Krajevni ljudski odbor Kanal; 1952: ukinitev

spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1948-1952

Dostopnost