Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Kamno (PANG 160)

1947-1952; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1947: Krajevni ljudski odbor Kamno; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1947-1951/ planiranje 1948-1951/ statistika 1947-1952/ volitve 1947-1951/ državljanske zadeve 1948-1951/ kmetijstvo 1947-1952/ trgovina in preskrba 1948-1951/ šolstvo, prosveta in kultura/ finance 1949-1952/ razno 1949-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost