Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Kamnje (PANG 159)

1944-1952; 0.3 tm (3š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kamnje; 1947: Krajevni ljudski odbor Kamnje; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ statistična poročila 1951-1952/  gospodarski in odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ finančne zadeve 1946-1952, blagajniške in davčne evidence 1944-1952/ spisi 1947-1952/ spisovne evidence, delovodnik poverljivih spisov 1946-1952

Dostopnost