Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Kal – Koritnica (PANG 156)

1945-1949; 0.8 tm (8š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kal – Koritnica; 1947: Krajevni ljudski odbor Kal – Koritnica; 1949: ukinitev

zapisniki sej 1947-1949/ družinske pole, družinska stanja 1947/ finančne evidence 1947-1949/ spisi 1945-1949/ spisovne evidence 1947-1949

Dostopnost