Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Idrsko (PANG 155)

1945-1952; 1.0 tm (10š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Idrsko; 1947: Krajevni ljudski odbor Idrsko; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1951/ volilni imenik/ odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950/ davčne evidence 1945-1951/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1945-1951/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost