Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Idrija pri Bači (PANG 154)

1945-1952; 1.1 tm (11š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Idrija pri Bači; 1947: Krajevni ljudski odbor Idrija pri Bači; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1951/ zemljiški listi in izkazi površin 1947/ odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950/ zapisnik o izdajanju živinskih potnih listov 1947-1951/ register prebivalstva/ register novorojenčkov 1945-1952/ volilni imenik/ davčne evidence 1948-1949/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost