Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Hudajužna (PANG 153)

1945-1952; 1.1 tm (11š); arhivski popis po prvotni ureditvi

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Hudajužna – Obloke; 1947: Krajevni ljudski odbor Hudajužna; 1952: ukinitev

družinske pole 1945/ popisi zemljiških posestev/ zemljiški listi in izkazi površin 1947/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidence izdanih potrošniških nakaznic 1946-1950/ seznami priselitev/ spisi 1946-1952/ spisovne evidence 1947-1951

Dostopnost