Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Grahovo, Grahovo ob Bači (PANG 151)

1945-1952; 1.4 tm (14š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Grahovo – Koritnica; 1947: Krajevni ljudski odbor Grahovo – Koritnica; 1948: Krajevni ljudski odbor Grahovo; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1951/ pregledi vpisov v matične knjige in poročila o naravnem gibanju prebivalstva 1948-1951/ popisi zemljiških posestev 1947/ izkazi površin 1947/ gospodarski in odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov 1947-1952/ finančne evidence 1948-1951/ davčne evidence 1946-1952/ krajevna gostilna in mesnica 1949/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1951

Dostopnost