Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Gorenji Lokovec, Lokovec (PANG 149)

1944-1952; 1.2 tm (12š 2k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Gorenji Lokovec; 1947: Krajevni ljudski odbor Gorenji Lokovec; 1952: ukinitev

zapisniki sej/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ davčna evidenca 1951/ finančne evidence 1948-1952/ krajevna gostilna Triglav/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost