Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Gorenja Trebuša (PANG 148)

1945-1952; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Gorenja Trebuša; 1947: Krajevni ljudski odbor Gorenja Trebuša; 1952: ukinitev

družinske pole za Gorenjo in Srednjo Trebušo/ blagajniška knjiga 1949-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost