Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Goče (PANG 147)

1945-1952; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Erzelj – Goče; 1947: Krajevni ljudski odbor Erzelj – Goče; 1948: Krajevni ljudski odbor Goče; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1952/ statistika 1945-1951/ volitve 1947-1951/ notranje zadeve 1945-1951/ državljanske zadeve 1945-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1951/ delo in delovni odnosi 1946-1950/ lokalna proizvodnja 1947-1949/ kmetijstvo 1945-1951/ gozdarstvo 1945-1951/ obrt 1946-1951/ gostinstvo in turizem 1947-1951/ trgovina in preskrba 1945-1951/ komunalne zadeve 1945-1951/ lokalni promet 1946-1949/ gradnja in obnova 1946-1952/ stanovanjske zadeve 1950/ finance 1946-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1951/ ljudsko zdravstvo 1945-1951/ socialno skrbstvo 1945-1951/ javna varnost 1946-1951/ vojaške zadeve 1945-1951/ spisovne evidence 1945-1951

Dostopnost