Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Gaberje (PANG 145)

1943-1952; 0.4 tm (4š 1k); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Gaberje; 1947: Krajevni ljudski odbor Gaberje; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1951/ statistika 1946-1950/ volitve 1946-1949/ notranje zadeve 1945-1951/ državljanske zadeve 1945-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1951/ delo in delovni odnosi 1947-1952/ kmetijstvo 1946-1951/ gozdarstvo 1948-1949/ gostinstvo in turizem 1948-1951/ trgovina in preskrba 1944-1952?/ komunalne zadeve 1950-1951/ lokalni promet 1946-1951/ gradnja in obnova 1946/ stanovanjske zadeve 1950/ šolstvo, prosveta in kultura 1946-1951/ ljudsko zdravstvo 1946-1950/ socialno skrbstvo 1945-1951/ javna varnost 1945-1952/ vojaške zadeve 1945-1950/ finance 1943-1952/ razno 1946-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost