Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Drežnica (PANG 144)

1946-1952; 0.9 tm (9š); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Drežnica; 1947: Krajevni ljudski odbor Drežnica; 1952: ukinitev

zapisniki sej/ volilni imenik/ zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1947-1950

Dostopnost