Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Dornberk (PANG 143)

1944-1952; 1.1 tm (11š); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Dornberg (Dornberk); 1947: Krajevni ljudski odbor Dornberg (Dornberk); 1952: ukinitev

zapisniki sej/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ davčne zadeve/ finančne evidence 1948-1951/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1946-1950

Dostopnost