Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Dolenja Trebuša (PANG 142)

1943-1952; 0.4 tm (4š); arhivski popis

Krajevni narodnoosvobodilni odbor Dolenja Trebuša; 1947: Krajevni ljudski odbor Dolenja Trebuša; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapiniki sej 1946-1950/ planiranje 1949-1951/ statistika 1946-1949/ volitve 1947-1950/ državljanske zadeve 1945-1952/ premoženjskopravne zadeve 1947-1952/ lokalna proizvodnja 1948-1950/ kmetijstvo 1947-1952/ gozdarstvo 1948-1952/ obrt 1948-1951/ trgovina in preskrba 1943-1952/ komunalne zadeve 1947-1951/ lokalni promet 1945-1951/ stanovanjske zadeve 1945-1952/ finance 1945-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1945-1952/ ljudsko zdravstvo 1946-1951/ socialno skrbstvo 1947-1952/ javna varnost 1947-1950/ vojaške zadeve 1945-1952/ notranje zadeve 1945-1951/ delo in delovni odnosi 1948-1950/ razno 1947-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost